Integritetspolicy

1. Introduktion

Den här integritetspolicyn (”Policyn”) beskriver hur varumärket Saveabl via företaget Foody Impact AB (”Vi”, ”vår” och ”oss”) (organisationsnummer 559266-3149), adress Smörkärnegatan 4 lgh 1207, 412 76 Göteborg, hanterar personuppgifter.

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och är måna om att alla kunder och besökare på hemsidans trygghet i vår behandling av personuppgifter. Vi har i den här policyn samlat information om hur vi hanterar dina personuppgifter som du lämnat till oss i samband med att du använt våra tjänster samt de personuppgifter vi på andra sätt fått tillgång till. Vi har en skyldighet att se till att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med denna Policy och gällande personuppgiftlagstiftning.

Om du har frågor eller funderingar kring Policyn är du varmt välkommen att höra av dig till oss via hello@saveabl.se.

2. Hur Saveabl behandlar dina personuppgifter

Saveabls behandling av dina personuppgifter kan skilja sig åt beroende på din relation till oss. Om du är besökare på vår hemsida utan att skapa ett användarkonto sparar vi enbart cookies, och eventuellt material som uppstått i samband med kontakt med vår kundtjänst.

2.1 Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som lämnas av dig när du skapar ett användarkonto och handlar via vår hemsida saveabl.se. Uppgifter som vi samlar in i samband med det här inkluderar, men är inte enbart, namn, telefonnummer, adress, e-mailadress m.m.

Vidare behandlar vi personuppgifter som uppkommer när du använder vår hemsida för att köpa varor, som t ex köpta varor, belopp, datum för inköp och betalsätt. Vi samlar också in information i samband med inloggningen på ditt användarkonto, såsom besökshistorik.

2.2 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om inte en särskild lagringsperiod stipuleras i svensk lagstiftning sparar vi dina personuppgifter, till exempel att vi i enlighet med bokföringslagen är skyldiga att spara vissa uppgifter, sparas dina personuppgifter i längst 3 år från ditt senaste inköp. I tidigare nämnda undantagsfall stipulerade av svensk lagstiftning sparas dina personuppgifter i längst 7 år från ditt senaste inköp.

3. Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Har du ytterligare frågor rörande dina rättigheter är du välkommen att höra av dig till oss påhello@saveabl.se.

3.1 Rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara så transparenta som möjligt i behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill få information om eller insyn i hur vi hanterar dina personuppgifter kan du begära tillgång till uppgifterna. Vid begäran om tillgång kommer vi att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att uppgifterna lämnas ut till rätt person samt vilka uppgifter du vill ta del av. En sådan begäran görs lättast tillhello@saveabl.se.

3.2 Rätt till rättelse

Du har rätt till att utan onödigt dröjsmål få eventuellt felaktiga uppgifter om dig rättade, samt komplettera onödiga uppgifter.

3.3 Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om något av följande inträffar:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen de samlades in för eller på något annat sätt behandlas;
  • Du återkallar ditt samtycke för en behandling av dina personuppgifter som stött sig på ditt tidigare samtycke och det inte finns någon annan typ av rättslig grund för behandlingen;
  • Du invänder mot en intresseavvägning som vi har gjort och berättigat intresse som väger tyngre å vår sida saknas;
  • Personuppgifterna har behandlats eller behandlas på ett olagligt sätt;
  • Personuppgifterna måste raderas för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

3.4 Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:

  • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om de är korrekta;
  • Behandlingen av personuppgifterna är olaglig och du motsätter dig att de raderas och istället begär en begränsning av vår användning;
  • Vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att fastställa, göra gällande, eller försvara rättsliga anspråk;
  • Du har invänt mot en intresseavvägd behandling som vi har angivit som ändamål.

3.5 Rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring

Du har rätt till att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.

3.6 Rätt till dataportabilitet

Om vår personuppgiftsbehandling sker automatiserat och grundar sig på ditt samtycke, alternativt fullgörande av avtal, har du rätt att begära att de uppgifter som berör dig och som du har lämnat till oss ska överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Förutsättningen för det här är att behandlingen kan ske automatiserat och är tekniskt möjlig.