Villkor

Allmänna villkor Saveabl

När du handlar på Saveabls hemsida ingås alla avtal med Foody Impact AB (”Saveabl”, ”vi”, ”vår”, eller ”oss”), organisationsnummer 559266-3149, med adress Smörkärnegatan 4 lgh 1207, 412 76 Göteborg. I samband med ett köp hos oss accepterar du de här allmänna villkoren. Enbart privatpersoner, eller representanter för företag, som är över 18 år och har full juridisk rätt att ingå avtal får handla Saveabls produkter.

Betalning, beställning och priser

Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive mervärdesskatt (s.k. moms) och avgifter, om inte annat anges. Betalning sker via betaltjänsten Swish. Efter godkänd betalning skickas en orderbekräftelse till den e-postadress kunden angivit vid beställningen eller vid skapandet av användarkontot. Saveabl tar inget ansvar för om kunden angivit fel e-postadress.

Leverans

Saveabl har ingen leveransavgift. Leveranstiden stipuleras på sidan där du gör ditt köp. Leveransen görs till adressen som kunden angivit vid registrering eller köp. Saveabl tar inget ansvar för att hålla uppgifter om kunders adresser uppdaterade och det är kunden själv som ansvarar för att deras adress är korrekt och uppdaterad.

Reklamation

Om du önskar reklamera en vara på grund av att något fel upptäcks ska du kontakta kundservice via hello@saveabl.se så snart som möjligt. Det här ska dock som senast ske inom 14 dagar.

Force Majeure

Om Saveabl på grund av någon omständighet eller omständigheter som anses ligga bortom vår kontroll (s.k. ”Force Majeure”) förhindras att utföra våra åtaganden gentemot våra kunder utgör detta inte ett avtalsbrott.

Tvist

Vid en eventuell tvist hänvisar Saveabl till Allmänna Reklamationsnämnden.

Behandling av personuppgifter

Saveabl samlar in och behandlar dina personuppgifter för att skapa en så bra köpupplevelse som möjligt för dig som kund. För att läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter, se vårintegritetspolicy.

Upphovsrätt

De här villkoren, liksom all data och programvara på vår hemsida, tillhör Saveabl och är endast tillgängliga för privat bruk i samband med köp och korrespondens med Saveabl. Annat användande såsom reproduktion, redistribution, ändring, bearbetning eller publicering av innehållet på Saveabls webbplats, såväl för kommersiella som privata syften, är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från Saveabl.

Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) gäller ej ångerrätt för livsmedel eller andra dagligvaror. Du som kund har alltså inte ångerrätt för köpta varor.